Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Disclaimer

XLNT – Ticketing (www.xlnt-ticketing.com) besteedt voortdurend zorg aan de samenstelling en het onderhoud van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat.

Alle informatie op deze site is dan ook onder voorbehoud van fouten en/of onvolledigheden. Mocht de op deze site gepubliceerde informatie onjuistheden of onvolledigheden bevatten, dan is XLNT-Ticketing niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende (directe dan wel indirecte) schade. Dit geldt eveneens voor (directe dan wel indirecte) schade (mede) veroorzaakt door het op elektronische wijze aanbieden en verzenden van gegevens en/of door technische storingen.

Aan de op deze site geboden informatie en/of diensten kunnen door de gebruiker geen rechten worden ontleend en worden geheel voor eigen risico gebruikt.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.