Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

XLNT Ticketing

XLNT Ticketing, (onderdeel van de XLNT Group) is het nieuwe platform waar u snel en via alle mogelijke kanalen (online tot smartphone) uw ticket kan kopen en ontvangen.

XLNT Ticketing is ontstaan uit dezelfde grondgedachte waar XLNT haar core business van heeft gemaakt. Eerlijk, snel en gewaarborgd betalen tijdens evenementen en gebeurtenissen. Aan de basis staat een sinds januari 2019 en door de SEPA-landen geïntroduceerde nieuwe betaalinstelling, de EGI (Elektronisch Geld Instituut) als onderdeel van PSD2. De EGI is een instelling die te vergelijken is met een bank maar dan geënt op het beheren en overmaken van geld en andere waarde gerelateerde producten. 
Door het digitaliseren van een ticket is men helemaal kwijtgeraakt dat het eigenlijk een waardepapier was en daar, ook nu nog, zo mee om moet gaan.

Om een EGI te zijn moet XLNT voldoen aan de hoge eisen van de Centrale Banken in Europa. XLNT heeft hiervoor in Nederland een vrijstelling gekregen en loopt er een aanvraagprocedure om internationaal ook als Betaalinstituut te mogen fungeren.

Omdat onze klanten u graag een eerlijk toegangsbewijs willen verkopen is XLNT Ticketing een goede oplossing. Waarom? Omdat XLNT een platform heeft ontwikkeld waarbinnen de klanten u een geld terug garantie kunnen en vooral ook willen geven als zij, om wat voor redenen dan ook, hun dienst niet kunnen leveren.

XLNT Group

De grondgedachte van de XLNT Group is het ontwikkelen en exploiteren van systemen waarbij “betalen/overdragen van waarde” centraal staan. Door de digitalisering van allerlei transacties en vooral ook het bannen van contant geld door de banken, raakt de maatschappij langzamerhand de relatie tot wat iets waard is kwijt. De XLNT Group is gevestigd in Drachten (Friesland).